Positiv forstærkning

Positiv forstærkning er netop, at forstærke det, som hunden “gør rigtigt”. En hund arbejder for at få mad og kontakt og udfører kun handlinger, der kan betale sig for den. Denne viden kan vi anvende til at træne hunden: Ved at belønne den, når den viser en (for os) ønsket adfærd, øges sandsynligheden for at adfærden gentages. At træne på denne måde medfører en motiveret, glad og ihærdigt arbejdende hund og dermed en tilfreds hundeejer.

Positiv straf anvendes ikke

Positiv staf vil sige, at påføre hunden noget ubehageligt som f.eks. skæld ud, vandsprøjt eller ryk i linen. Denne træningsmetode medfører en nervøs og usikker hund, der mister lysten til at lære nyt. Hårde metoder; som her nævnt, bevirker kun, at hunden tager afstand fra eller endda frygter sin ejer og derfor ikke ønsker at samarbejde. Positiv straf anvendes ikke i DcH.

Operant indlæring

Af natur er hunden nysgerrig. Ved at undersøge sine omgivelser finder den ud af, hvad der kan betale sig. Operant indlæring vil sige, at hunden opererer på sine omgivelser – altså prøver sig frem. Belønnes hunden for en adfærd, den udfører spontant, vil den udføre handlingen igen. Belønnes en spontan adfærd tilstrækkelig mange gange, vil den til sidst blive indlært, som værende en adfærd, der betaler sig at udføre. Dette er en effektiv måde at lære hunden nyt på.

Guidet operant indlæring

Guidet operant indlæring vil sige, at lade hunden prøve sig frem og belønne den for ønsket adfærd, men dog hjælpe den på rette vej ved at guide den. Ofte er dette den letteste måde, at opstarte indlæring af øvelser. Det skyldes, at de fleste hunde ikke er vant til at arbejde ren operant i træningen med ejeren. Hvis ejeren hjælper hunden lidt på vej ved at guide den, vil hunden hurtigere forstå ejerens hensigter og dermed hurtigere opnå succes. Hunden bliver dermed mere ihærdig for at forsøge igen og ejeren oplever hurtigere succes med træningen.

Nyheder

Sponsorer